Kawitacja:  

Urządzenie wykorzystuje fale ultradźwiękowe od 35 - 50 Khz. Komórki tłuszczowe poprzez efekt kawitacji poddawane są kompresji i dekopresji. W fazie dekompresji czyli rozszerzenia w komórkach generowana jest ogromna ilość energii. Wytwarzaja się pęcherzyki, które napierają na błony komórek tłuszczowych powodując ich pękanie. W następstwie dochodzi do trwałego zniszczenia komórek tłuszczowych, a co za tym idzie likwidacja nadmiernej tkanki tłuszczowej. Układ limfatyczny i krwionośny usuwa częsć z nich z organizmu w ciągu 24 godzin wraz z moczem. Pozostałą część nalezy usunąć za pomocą np. drenażu limfatycznego lub różnorodnych ćwiczeń ruchowych.

Rezultaty:

-zmieniszenie obwodów ciała 

-selektywne niszczenie komórek tłuszczowych,

-przyspieszenie lipolizy,

-rozluźnienie adipocytów,

-częściowy rozpad adipocytów uwalniających trójglicerydy (tłuszcz)